ප්‍රේමානිශංස ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය දිනයි

සැප්තැම්බර් 15, 2022

 

චන්ද්‍රරත්න බණ්ඩාර විසින් රචනා කරන ලද පිටු 424 කින් සමන්විත සරසවි ප්‍රකාශනයක් වූ ප්‍රේමානිශංස නවකතාව විශිෂ්ටතම නවකතාවට හිමි විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මානය හිමි වූ අතර පසුගියදා පැවැති 2022 ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය ද දිනා ගැනීමට සමත් විය. යුගයක සංස්කෘතික පිය සටහන් ඔස්සේ ආදරය, අනුරාගය හා ආධ්‍යාත්මික ගවේෂණයන් අතර දෝලනය වෙමින්, අත්විඳී දිව්‍යමය ප්‍රේමයේ පරිසමාප්තියක සුවඳ රැගත් කාව්‍යමය සෞන්දර්යය සපිරි රමණීය ප්‍රබන්ධනයකි ප්‍රේමානිශංස කෘතිය.