සංරක්ෂණයක්

සැප්තැම්බර් 15, 2022

ප්‍රවීණ ගේයපද රචක බන්දුල නානායක්කාරවසම් සහ සංගීත අධ්‍යක්ෂ සරත් ද අල්විස් පසුගිය දිනෙක මතක පොතට යමක් එකතු කර ගන්නට සිතූහ. මේ දෙපළ එකතු වී කළ වීඩියෝගත කිරීම තම තමන්ගේ මුහුණු පොතට ද එකතු කර ගත්හ. නන්දා මාලනියගේ මධුර මනෝහර ගීත හඬ මෙන්ම කටහඬ සහ තම ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයගේ දක්ෂතාව ගැන කියූ දේ ඔවුනුත් නොදන්නා අපත් නොදන්නා ඇය දන්නා රසබර කථාවන් අදට මෙන්ම හෙටටද මතුයම් දිනෙකට ද සංරක්ෂණය කර ගැනීම සඳහායි ඒ. ඔවුන් දෙපොළගේ මේ වටිනා කටයුත්ත නව පරම්පරාවට කොපමණ වටිනවාද?