වෛද්‍ය ජයන්ත එදිරිසිංහ අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

සැප්තැම්බර් 29, 2022

 

චිත්‍රපට නිෂ්පාදක වෛද්‍ය ජයන්ත එදිරිසිංහ මහතා පසුගියදා අභාවප්‍රාප්ත විය.

1976 වර්ෂයේ තිරගත වූ අමරනාත් ජයතිලකගේ “තිලක හා තිලකා” චිත්‍රපටය නිෂ්පාදනය කරන ලද්දේ ඔහු විසිනි.