“කදිරදේව”ද? “සීරුවෙන්” ද?

නොවැම්බර් 24, 2022

මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්නයන් සහ සුදේශ් වසන්ත පීරිස් පසුගිය දිනෙකදී හමු වූහ. ඒ සුදේශ් වසන්ත පීරිස්ගේ නවතම සිනමාපටය වන “සීරුවෙන්” විශේෂ ප්‍රදර්ශනයක් කළ දාය. මේ දිනට සිනමාපටයේ සියලුම රංගන ශිල්පීන් සහ කාර්මික ශිල්පීන් පැමිණ සිටියහ. ඒ අතර විශේෂ ආරාධිතයෝ රැසක් ද සහභාගි වූහ. සිනමා පටය නැරඹීමෙන් පසු මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්නයන් සුදේශ් වසන්ත පීරිස් ළඟට පැමිණ සුබ පතමින් කියා සිටියේ... “සිනමාපටය නම් මරු, ඒත්, මම මේ කල්පනා කරන්නේ මගේ “කදිරදේව” සිනමාපටය ඉස්සල්ලා එනවද ? නැත්නම් සුදේශ්ගේ සිනමාපටය ඉස්සෙල්ලා එනවද කියන එකයි. සුදේශ් සිනාසෙමින් කීවේ,

සර් කැමති නම්, සර්ගේ කදිරදේව ඉස්සරවෙලා තිරයට ගේන්න කියලයි. කෙසේ වෙතත් කලාවට ළැදි ප්‍රේක්ෂකයන් මේ දෙකම එනකම් නොවිසිල්ලෙන් බලා ඉන්න බව නම් නොකියාම බැහැ.