දින සියය දා සිනමාහල් හිමියන් ඇගැයිමක්

නොවැම්බර් 23, 2023

සම්මානිත මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න අධ්‍යක්ෂණය කළ, ආචාර්ය රවී ලියනගේ නිෂ්පාදනය කළ ‘කදිර දිව්‍යරාජ’ චිත්‍රපටය පසුගියදා දින සියය පසු කළේය. එදින වැල්ලවත්ත සෆායර් හෝටලයේදී ඊට සහභාගි වූ නළු නිළියන් ඇතුළු සියලු දෙනා එක්ව සතුට බෙදාගත්හ. එසේම දිවයින පුරා පිහිටි ‘කදිර දිව්‍යරාජ’ ප්‍රදර්ශනය කළ දිවයිනේ සිනමාශාලා හිමියන් ඇගැයීමට ලක් කෙරිණ. එහිදි වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් නිෂ්පාදක ආචාර්ය රවි ලියනගේ සඳහන් කළේ තවදුරටත් ‘කදිර දිව්‍යරාජ’ සිනමා හල්වල ප්‍රදර්ශනය වන අතර උපයා ඇති ආදායම ලක්ෂ 3000 ඉක්මවීමට හැකිවනු ඇති බවයි. ඉන් අනතුරුව සිදු වුයේ සම්මානිත මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න රචනා කරන ලද කදිර දිව්‍ය රාජ කෘතිය ද එදිනම නිෂ්පාදක ආචාර්ය රවී ලියනගේට පිළිගැන්වීමයි.