ශ්‍රී නාට්‍ය රංග කවයට නව මුහුණු

නොවැම්බර් 30, 2023

කලා භූෂණ ඊ.ඩී ශ්‍රියාපාලගේ සභාපතිත්වයට පත් වූ ශී‍්‍ර නාට්‍ය රංග කවයට නව නිලධර මඬුල්ල පසුගියදා තෝරා පත්කර කෙරිණ. උප සභාපතිත්වයට ප්‍රසාද් සමරතුංග, අජන්ත අලහකෝන් හා සුමේධ මුතුගල පත්වු අතර, සම ලේකම්වරු ලෙස නිහාරි සෝමසිරි, අචිනි බණ්ඩාරනායක ද විධායක සභාවට නිල්මිණි සිගේරා, මංජුලා කුමාරි, නයනතාරා වික්‍රමාරච්චි, නිරංජලා සරෝජනී සමඟ නීතීඥ වජිරා මාපලගම පත්වුහ.