ප්‍රාණ නෙළුම් පොකුණේදී

දෙසැම්බර් 7, 2023

තෝරාගත් රෝහල්වල කුඩා ළමුන්ගේ අත්‍යවශ්‍ය උපකරණ ලබා ගැනීමේ අරමුණින් ඉන්.ඇන්.අවුට් වෙළඳ ප්‍රචාරක ආයතනය සංවිධානය කරනු ලබන ප්‍රාණ සජීවී ප්‍රසංගය එළැඹෙන 10 වැනිදා නෙළුම් පොකුණ රඟහලේදී පැවැත්වේ. ඩ්ධබ ජඩධජධතචබඥ සංගීත කණ්ඩායමේ සංගීතයට ශෙහාන් මිහිරංග, උමාරියා සිංහවංශ, ජය ශ්‍රී එදින ගීතවත් වෙති. කථනය ලෝචන අන්දරමාන්ගෙනි.