අමු ඒක පුද්ගල ගී ප්‍රසංගය

දෙසැම්බර් 7, 2023

සීමාසහිත එක්සත් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගම මාධ්‍ය අනුග්‍රහය දැක්වූ සන්ජිව් ලොන්ලියෙස්ගේ ‘අමු’ ඒක පුද්ගල ගී ප්‍රසංගය පසුගිය දින බණ්ඩාරණායක අනුස්මරණ අන්තර්ජාතික සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්විණි. මේ සඳහා ඔහුට ආදරය කරන ගීත ප්‍රියකරන රසිකයෝ විශාල සංඛ්‍යාවක් ප්‍රසංගය නැරැඹීමට පැමිණ සිටියහ.

ආචාර්ය රත්න ශ්‍රී විජේසිංහයන්ගේ රසබර දෙසුමකින් හා ඩිල්ෂාන් පතිරත්නගේ පූරක දායකත්වයෙන් ප්‍රසංගය හැඬගැන්විණ.