දන්නා ගීයක සැඟවුණු අරුත්

දෙසැම්බර් 7, 2023

ලේඛක ධම්මික ජයරංජන් රචිත ගීත හැටක නිධාන කතාව ඇතුළත් ‘දන්නා ගීයක සැඟවුණු අරුත්’ ග්‍රන්ථය එළඹෙන 09 වැනි දා ප.ව.2.00 ට කොළඹ 07, මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේදී ජනගත කෙරේ.

ප්‍රවීණ ගීත රචක ගීතනාත් කුඩලිගම මුඛ්‍ය දේශනය කරනු ලබන අතර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති ආචාර්ය දුෂාන් ජයවික්‍රම විසින් පුස්තකයක අගය මැයෙන් විශේෂ දේශනයක්ද පවත්වනු ලබයි.