දශක පහක් එක් කරළියක

දෙසැම්බර් 7, 2023

 

පිළියන්දල මැදි විදුහලේ ‘ආදි සිසු කලා හවුල’ මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන ‘දශක පහක් එක් කරළියක’ (1980- 2020) ප්‍ර‍ාසංගික අත්දැකීම ඔබ හමුවට ගෙන ඒමට මේ වනවිට කටයුතු සූදානම් කරමින් පවතී.

මේ ප්‍රසංගයේ සංකල්පය සහ ප්‍රධාන සංවිධායකත්වය මැදි විදුහල් කලා සංගමයේ සභාපතිනි, ගුරු උපදේශිකා රේණුකා ප්‍රියදර්ශනිගෙනි. කලා ක්ෂේත්‍රයේ නියැළී සිටින පිළියන්දල මැදි විදුහල් ආදි සිසු සිසුවියන්ට මේ සඳහා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන අතර ප්‍රසංගයට සහභාගී වී තම කලා හැකියාවන් යළිත් වේදිකාව මත එළිදැක්වීමට කැමැති ආදි සිසු සිසුවියන්, දෙසැම්බර් 17 වෙනිදාට පෙර 0711491327 අංකයට අමතා තම සහභාගිත්වය තහවුරු කරන මෙන් සංවිධායක මඬුල්ල ඉල්ලා සිටියි.