රෝහණ බැද්දගේ නමින් එළිමහන් වේදිකාවක්

පෙබරවාරි 1, 2024

සිංහල සංස්කෘතික ආයතනය (සුදර්ශිය) සංවිධානය කරනු ලැබු ප්‍රවීණ සංගීතවේදී හා රංගවේදී ආචාර්ය රෝහණ බැද්දෙගේ උපහාර උලෙළට සමගාමීව ඔහු නමින් එළිමහන් රංග පීඨයක් පසුගිය දින කොළඹ සුදර්ශී සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේදී විවෘත කෙරිණ. එදින කලාකරුවෝ ඇතුළු විශේෂ ආරාධිතයන් රැසක් සහභාගී විය. ආචාර්ය රෝහණ බැද්දගේ පෙරහුරු කරළිය ලෙස නම් කර ඇති මේ එළිමහන් රංග පීඨය පසුගිය දින සිට කලා ක්ෂේත්‍රයේ නියැලෙන සියලුම දෙනාට විවෘත වන බවයි එහි සභාපති සමන් මාරසිංහ සහ ලේකම් ලක්ෂමන් මෙන්ඩිස් සඳහන් කළේය.