බෞද්ධ භාවනා ක්‍රම

ජූලි 4, 2019

බෞද්ධ භාවනා ක්‍රම කෘතිය ආධ්‍යාත්මික ගුණ ධර්ම වගා කර ගැනීමට වෙහෙස මහන්සි වන අයට මෙන්ම එදිනෙදා ජීවිතයේ ධනාත්මක වෙනසක් අපේක්ෂා කරන හා මානසික සුවයක් සොයනා අයට විශේෂයෙන් ප්‍රයෝජනවත් අත් පොතක් ලෙස කෝන්වැවේ ආරියරත්න විසින් රචිත නවතම ‘බෞද්ධ භාවනා ක්‍රම’ කෘතිය පසුගියදා එළිදැක්විණි.

බෞද්ධ භාවනා වඩන ආකාරය ඉතා ක්‍රමානුකූලව හා සුපැහැදිලිව දක්වන අතර එහි හරය කුළුගන්වන කරුණු කෙටියෙන් ඉදිරිපත් කරනු ඇත.