නෙයිනගේ සූදුව ජාතික මානසික සෞඛ්‍ය විද්‍යායතනයේදී

නොවැම්බර් 23, 2023

ආනන්දනීය සිංහල සිනමා සංසදය 49 වන සුහද හමුව ජාතික මානසික සෞඛ්‍ය විද්‍යායතනයේදී පසුගියදා පැවැත්විණි. එදින නේවාසික සහෘදයන් වෙනුවෙන් කිත්සිරි හේවාගමගේ නිෂ්පාදනය කළ, බණ්ඩාර කැලේගම අධ්‍යක්ෂණය කළ ‘නෙයිනගේ සූදුව’ වේදිකා නාට්‍යය නොමිලයේ වේදිකා ගතකෙරේ. ජාතික මානසික සෞඛ්‍ය විද්‍යායතනයේ කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ ආනන්දනීය සංසදයේ සාමාජිකයෝ රැසකද මීට සහභාගි වූහ.

නාට්‍ය වේදිකා ගත කිරිමෙන් පසු බණ්ඩාර කැලේගම, කිත්සිරි හේවාගමගේ සහ රංගන ශිල්පී සරත් දික්කුඹුර ආනන්දනීය සිංහල සිනමා සංසදය මඟින් ඇගැයීමට ලක්කෙරිණි.