නාඩගම්කාරයෝ ආයෙ එනවා

පෙබරවාරි 25, 2021

මේ දිනවල ඉමහත් ජනප්‍රියත්වයට පත් වෙමින් විකාශය වූ නාඩගම්කාරයෝ ටෙලි සිතුවමේ සරාට රඟපෑ සජිත අනුත්තර, කවඩියා, සංගීත් ප්‍රභූ සහ මාලන් වුණු කෝකිල පවන්ට කොවිඩ් ආසාදනය වී ඇති බව නාට්‍ය කණ්ඩායමෙන් දන්වා සිටියි. ඒ හේතුවෙන් නාඩගම්කාරයෝ රූපගත කිරීම් තාවකාලිකව නවත්වා ඇති බවත් සහ හැකි ඉක්මනින් නැවතත් එය රූපගත කිරීම් ආරම්භ කරන බව නිෂ්පාදක චාමර සමරවික්‍රම සරසවියට දන්වයි. මේ වෙනුවෙන් ප්‍රේක්ෂකයන්ට සිය කනගාටුව ප්‍රකාශ කරන බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කරයි.